برگ سفارش درهای ریلی رادین:

نــــــــــــــــــام:

نام خانوادگی:

شماره ملی:

تلفـــن همراه:

تـــــلفن ثابت:

ایــــــــــــــمیل:

آدرس ارسال سفارش:

ارتفـــــــــاع در:

عــــــــــرض در:

تعــــــــــداد در:

عـــــرض دهنه:

نـوع پـــــروفیل:

رنگ پـــــروفیل:

تعداد سفـارش:

پنل:

رنگ بخش X1:

رنگ بخش X2:

رنگ بخش X3:

رنگ بخش X4:

رنگ بخش X5:


پنج پنل
.
.

چهار پنل
.
0

سه پنل وسط
بلند

سه پنل وسط باریک

سه پنل برابر
.

دو پنل 
.
.

تک پنل 
.
.

  

توضیحات:  


نام خود را به فارسی وارد فرمایید.
نمونه: سینا
نام خانوادگی خود را به فارسی وارد فرمایید.
نمونه: فراهانی
کد ملی خود را بدون خط تیره وارد فرمایید.
نمونه: 0078392504
شماره تلفن موبایل خودرا وارد فرمایید.
نمونه: 09122896252
تلفن تماس ثابت خودرا به همراه پیش شماره شهر وارد فرمایید.
نمونه: 02122896252
آدرس پسک الکترونیک خود را وارد فرمایید.
نمونه: myemail@radinslide.ir
آدرس پستی خود را بصورت کامل به همراه کد پستی وارد فرمایید.
نمونه: تهران - خیابان دکتر شریعتی - بین میرداماد و ظفر - روبروی متروی شریعتی - برج مینا - طبقه8 - واحد6 - کد پستی1567869489
با توجه به توضیحات فنی درج شده در سایت ارتفاع در را اندازه گیری نموده و اندازه آنرا به میلیمتر وارد فرمایید.
ارتفاع در= ارتفاع دهنه منهای 4.5 سانتی متر.
نمونه: 2650
با توجه به توضیحات فنی درج شده در سایت ارتفاع در را اندازه گیری نموده و اندازه آنرا به میلیمتر وارد فرمایید.
عرض در=(عرض دهنه تقسیم بر تعداد درها) به اضافه 2 سانتی متر.
نمونه: 2150
با توجه به توضیحات فنی درج شده در سایت ارتفاع در را اندازه گیری نموده و اندازه آنرا به میلیمتر وارد فرمایید.
تعداد=تعداد درهایی که درداخل یک دهنه قرار میگیرد.
نمونه: 2
با توجه به توضیحات فنی درج شده در سایت عرض دهند را اندازه گیری نموده و اندازه آنرا به میلیمتر وارد فرمایید.
از دو نقطه فوقانی و تحتانی اندازه گیری شده بیشترین درج شود.
نمونه: 6480
با توجه به توضیحات فنی درج شده در سایت نوع پروفیل در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.
نمونه: P2
با توجه به رنگ های موجود در لیست، رنگ پروفیل خود را انتخاب فرمایید.
رنگ سفارشی با تأیید شرکت در پروژه‌ها عرضه می‌شود.
نمونه: ونگه
تعداد درهای سفارشی مدنظر خود را با مشخصات انتخاب شده فعلی، بصورت عددی مشخص فرمایید.
نمونه: 7
با توجه به نمونه رنگهای درج شده در سایت رنگ بخش X5 در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.

نمونه: G103
با توجه به نمونه رنگهای درج شده در سایت رنگ بخش X5 در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.

نمونه: G104
با توجه به نمونه رنگهای درج شده در سایت رنگ بخش X5 در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.

نمونه: G105
با توجه به نمونه رنگهای درج شده در سایت رنگ بخش X5 در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.

نمونه: G106
با توجه به نمونه رنگهای درج شده در سایت رنگ بخش X5 در های خود را از لیست انتخاب فرمایید.

نمونه: G107
آدرس دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی پست الکترونیک

تهران - خیابان دکتر شریعتی - بین میرداماد و ظفر - روبروی متروی شریعتی -برج مینا - طبقه8 - واحد6.

02122896252 info[at]radinslide.ir
فکس
تارنما
خانه | تماس با ما | درباره ما 02122896425 www.radinslide.ir